Fallback Image

Müziğin İnsan Beyni Üzerindeki 3 Etkisi

1-Müzik Endorfin Hormonu Salgılanmasında Yardımcı Olur Müzik vücut üzerine doğrudan etki eder, özellikle kalp atışlarını ve metabolizmayı düzenler. Belirli müzik türleri huzur veren endorfin hormonunun salgılanmasını artırır. Öğrenmeyi hızlandıracak ortamı; yani sakinliği sağlar. Beyne giden kan ve oksijen miktarı müzik dinlerken arttığı için uyarıcı ve harekete geçirici etki yapar. Müzik ilham verir ve duyguları harekete geçirir. Böylece yaratıcılığı artırır.   2-Hiperaktif Çocukların Sakinleşmesinde Etkili Araştırmacıların bulduğu diğer bir ilginç sonuç da müzisyenlerin zeka (I.Q.) seviyesinin müzisyen olmayanlara göre daha yüksek çıkmasıdır. Bu sonuç daha önce bulunan müzik eğitimi ve zeka gelişimi arasındaki ilişkiyi de destekler durumdadır.