Müzik ve Yaş İlişkişi

Yapılan bir çok araştırmanın da ortaya koyduğu gibi, müzik yaparak geçen bir hayat, beyinin işitsel kısmındaki yaşa bağlı gerilemeleri azaltıyor. Müzik özellikle, beyinde işitsel olarak yaşlanmanın yaşandığı kısımları güçlendiriyor. Örneğin; yaşını almış yetişkinler, gençlere göre konuşmalara sinirsel olarak daha yavaş tepki veriyorlar. Ama bunun yanında, yaşlı müzisyenlerin beyinleri müzisyen olmayan akranlarına karşılık, konuşma detaylarını gençler kadar hızlı bir şekilde anlıyor. Müzik eğitimi olan yaşlılar, konuşmalara yine müzisyen olmayan ve işitme kaybı yaşayan akranlarına göre, daha çok, daha istikrarlı ve daha doğru sinirsel tepkiler veriyorlar. Dahası, yaşı ileri olan müzisyenlerin beyinlerinin işitsel kısımları arasındaki iş görür bağıntılar çok daha güçlü. Bu