Telif Bedeli Kaç Para

Otel, market, alışveriş merkezi, mağaza, kısacası ticaret yapılan tüm satış alanlarında çalınan müzikler için bir telif bedeli mevcuttur. Telif bedeli ödemeden herhangi bir müzik dinlediğinizde, dinlettiğinizde külfetli cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 25486 sayılı "Eser, İcra, Yapım Ve Yayınların Kullanılması Ve/Veya İletilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile yapılan sınıflandırma doğrultusunda çeşitli fiyatlandırma tarifeleri oluşturulmuştur. Bakanlık tarafından yapılan sınıflandırmada coğrafi bölge kriteri dikkate alınmış ve bu kriter uyarınca yeni yasadan önce yürürlükte olan tarife üzerinden indirim yapılması öngörülmüştür. Bu doğrultuda hazırlanan ücret tarifelerinden örnek olarak mesamın hazırlamış olduğu tarifeye göz atacak olursak; Otellerde odabaşı lisanslama yöntemi (örn: 5 yıldızlı bir otel için oda