Fallback Image

Uluslar arası müzik yayın kuralları

ULUSLARARASI MÜZİK YAYINI UYGULAMALARI Meslek Birlikleri hak sahiplerinin bireysel veya tek tek şirketler halinde haklarını korumalarının ve kullanıcıların her hak sahibinden ayrı ayrı izin alınmasının neredeyse imkansız olması nedeniyle ortaya çıkmış olan kollektif hak takibi örgütleridir. Meslek birlikleri bütün dünya ülkelerinde kar amacı gütmeyen, sadece teliflerin toplanması ve üyelerine dağıtımında ortaya çıkan belirli maliyetleri karşılamak üzere pay alan, ülkelerin telif hakları yasaları doğrultusunda kurulmuş organizasyonlardır. Kuruluşların amacı ilgi alanlarına göre radyo-TV yayıncılığı, internet ve mobil telefonlar gibi umumi mahaller, müziğin kullanıldığı her alanın lisanslanması ve lisanslama ücretlerinin dağıtılmasıdır. Meslek birlikleri, mekanik teliflerin (kaset, CD vb gibi fiziki formatlarda kullanımlar için), temsili alan teliflerinin